Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ussb/domains/skaistgiriobendruomene.lt/public_html/plugins/system/jfrouter.php:301) in /home/ussb/domains/skaistgiriobendruomene.lt/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ussb/domains/skaistgiriobendruomene.lt/public_html/plugins/system/jfrouter.php:301) in /home/ussb/domains/skaistgiriobendruomene.lt/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ussb/domains/skaistgiriobendruomene.lt/public_html/plugins/system/jfrouter.php:301) in /home/ussb/domains/skaistgiriobendruomene.lt/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 318
 Naujienos2011
Data:2018 08 20

Sekminės Skaistgiryje: nuo premjeros iki kraštiečio su bičiuliais dovanos

 

Tris dienas Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šventė Sekmines. Jau tapo tradicija Sekminių išvakarėse sutikti vis naują Skaistgiryje gyvenančios ir kuriančios tautodailininkės Virginijos Kutkienės parodą ir išvysti vis naują Skaistgirio mėgėjų teatro vadovaujamo režisierės Vidos Norkuvienės pastatyto vaidinimo premjerą. Šiemet parodos autorė savo naujausių tapybos darbų parodą pavadino ,,Žvilgsnis pro langą". Duris į parodą atvėrė smuikininkė Smiltė Rapečkaitė vingriomis melodijomis pasveikinusi susirinkusius į parodos atidarymą. Parodos organizatorės bibliotekininkės Lijana Degimienė ir Jolanta Jatulienė dėkodamos tautodailininkei už parodą kreipėsi eilėmis apie tapybą. Pati parodos autorė kukli. Pasak Virginijos Kutkienės, Sekminės jai išskirtinės, joms artėjant ima virpėti širdis rengiant naują ciklą tapybos darbų parodai. O kur pirmiausia pristatytsi naujausius darbus, jei ne saviškiams. Šiemet norėjosi sustabdyti žvilgsnį pro langą. Kiekvieną mintį įrėmina langas, o augalai daugiausia pražystantys ankstyvą pavasarį. Ant vienos palangės kvepiančių levandų puokštelė, kitame lange negęstanti šviesa tarsi kažko laukia. Rodos pro pravertą langą tuoj tuoj įsiverš pavasario gaiva, vasaros vėjelio dvelksmas, rudens spalvų melodija, pirmų snaigių vėsa. Triptikas su žydinčiais kardeliais ir degančia žvake skirtas brangiausiems žmonėms tėveliams. Ir žydinčios gėlės ir paukščiukų plazdenimas sparneliais, be viso šito nebūtų Virginijos tapyti darbai. Parodos atidaryme dalyvavusi liaudies menininkės Valerijos Dauginienės dukra Birutė pasidžiaugė didžiuliu Virginijos talentu tapyti. - mano mama sakydavo, kad Virginijos paveikslai gyvi, vientiso braižo, o tai apie dailininką sakoma, jog jis turi didelį talentą,- sakė Birutė Dauginytė. Iš tiesų žvelgiant į paveikslus galima pajusti lengvą vėjo gūsį, gėlių kvapą, paukščiukų čirenimą, genelio kalenimą ir tiesiog oro judėjimą.

Pasidžiaugę naujausiais tautodailininkės Virginijos Kutkienės tapybos darbais, skaistgiriečiai ir svečiai sutiko Skaistgirio mėgėjų teatro premjerą ,,Metų ratas" pagal Vaižganto kūrybą. Visus keturis metų laikus apdainuoja solistė Jolanta Rapečkaitė - Gižienė. Premjeroje vaidina nuo senbuvio Egidijaus Baranausko iki pirmą vaidmenį atliekančios Irenos Mačiulienės. Gražu žiūrėti į kartu vaidinančius bendraklasius Saulių Urboną ir Arvydą Kaikarį, bei jų auklėtoją Romualdą Sruogių. Visi trys vyrai atskleidžia skirtingus charakterio bruožus. O kur dar Arvydo mama Rimvalda Kaikarienė vaidinanti nuo moksleiviškų metų, neatsispiriančios režisierės kerams Virginija Strockienė, Eglė Minelgienė, Kristina Baikštytė, Jolanta Sidorovienė, Valius Borisas. Nebaugus kelių kilometrų atstumas į repeticijas ir reibiniečiams Juozui Jasučiui, bei Algirdui Pranckui. Šį kartą aktoriai nusikėlė į devynioliktą amžių, primindami to meto gyventojų rūpesčius, džiaugsmus, piršlybas, apgavystes. Nieko nedarysi laiko ratas sukasi, gyvenimiškos problemos kartojasi. Skaistgirio mėgėjų teatro režisierei ir aktoriams įteikta Joniškio kultūros centro direktorės Gerdos Narušaitienės padėka.

Antroji Sekminių diena prasidėjo tradiciniu Sekminių futbolo turnyru Juozo kaikario taurei laimėti. Prieš prasidedant varžyboms pagerbtas Sekminių futbolo taurės įsteigėjo J. Kaikario atminimas aplankant jo amžino poilsio vietą. Sukalbėję maldą, padėję gėlių ir uždegę atminimo žvakelę futbolininkai grįž į aikštę žaisti futbolo. Kol vieni žaidė, kiti aplankė ir dar dviejų dešimčių futbolininkų amžino poilsio vietas, nusilenkė jų entuziazmui skirtingais laikmečiais žaidžiant futbolą. Šiemet futbolo aikštėje dėl J. Kaikario taurės varžėsi Pakruojo, Joniškio ir Skaistgirio futbolininkų komandos. Gražuolė taurė išvažiavo kartu su joniškiečiais. Antrą ir trečią vietas draugiškai pasidalino Skaistgirio ir Pakruojo futbolininkai. Draugiškose jaunimo veteranų varžybose, sėkmė lydėjo jaunimo komandą. Šiemet geriausiu vartininku pripažintas Joniškio komandos vartininkas Saulius Kužmarskis, geriausiu gynėju -Aurimas Valantinas, geriausiu puolėju - Rimantas Ramonas. Futbolininkams taures ir prizus skyrė taurės įsteigėjo J. Kaikario sūnus Vilius Kaikaris.

Vakare į gimtinę grįžo būgnininkas Virginijus Vaičiūnas. Jis groja Joniškio kultūros centro grupėje ,,SEPTEM BEND". Su šios grupės bičiuliai Gytis, Dovilė, Gerda, Jurinta, Žydrius, Modestas dovanojo Virginijaus kraštiečiams nuostabų koncertą.

Sekmadienio vidudienį Šv. Jurgio bažnyčios varpai kvietė į Didžiuosius parapijos atlaidus. Prie šventoriaus šurmuliavo mugė. Kokie atlaidai, be išskirtinių saldainių, naujo Šv. paveikslėlio, ar rožančiaus. Sekminių atlaidus vedė Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas kunigas Donatas Grigalius. Svečias homilijos metu sakė, kas Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė yra viena iš dižiausių švenčių katalikiškame pasaulyje. Jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. berželiai Sekminių simbolis, kuriais puošiamos šventovės, kaimų kryžiai, namai, gyvulių galvos. Sekminės tai ganiavos pradžia. Kunigas Donatas kvietė būti toliarantiškiems vieni kitiems nelinkėti blogo, mokėti nuoširdžiai atleisti nesinešiojant neapykantos širdyje. Maldoje neapgaudinėti nei savęs, nei Aukščiausiojo.

Po Šv. Mišių parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė visus neskubėti namo, o paklausyti jungtinio Skaistgirio moterų ansamblio ,,Retro" vadovaujamo Ritos Eidukienės ir Skaistgirio gimnazijos bendruomenės šokėjų vadovaujamų Andriaus Petkausko koncerto. Dainininkės ir šokėjai visus žiūrovus sugrąžino į praeito šimtmečio septyniasdešimtuosius metus. Skambios dainos, nuotaikingi šokiai vainikavo Didžiuosius Skaistgirio parapijos atlaidus - Sekmines.

Visas tris dienas, su renginių dalyviais kultūros namų saviveiklininkai, parapijos klebonas Andrius Trakšelis, pastoracinės tarybos nariai kalbėjo ir apie saugų eismą, pristatė susirinkusiems projektą ,,Eismo saugumas bendruomenėse - 2018", kuriame Skaistgirio saviveiklininkai ir Šv. Jurgio parapija šiemet vėl startuoja ir visus metus rengs prevencinius renginius.

 

Skaistgirio Šv. Jurgio parapija švenčia parapijos titulinius atlaidus

 

Sekmadienis. Diena kaip užsakyta. Iš pat ryto skaisčiai pašvietė saulė išgainiodama ir vėją ir lietaus debesis. Artėjant vidudieniui, Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios varpai savo gaudesiu skelbė Šv. Jurgio atlaidų pradžią. Klebonijos kieme ant spraksinčio ugniakuro savo šokį ėmė šokti katile verdanti sriuba, pakvipo žolelių arbata. Skubinais žingsneliais miestelio gatvėmis link bažnytėlės artėjo gėlėtomis skarelėmis ryšinčios moterys, pasipuošę vyrai. Nuo senų senovės tikėta, kad pasimeldus į Šv. Jurgį ūkininkų laukai bus derlingesni, aplenks gamtos stichijos. Tad tą dieną visi darbai sustodavo, o parapijos bažnytėlė nesutalpindavo tikinčiųjų. Šiandien viskas kitaip. Atlaidų dieną laukuose lyg bičių spiečiai dūzgė traktoriai, o į Šv.Jurgį pasimelsti rinkosi dauguma senoliai ir vienas kitas ūkininkas. Dar akimirka kita ir atlaidų šv. Mišias aukojantis kaimyninės Žagarės parapijos klebonas kunigas Marius Dyglys homilijos metu pristato Šv. Jurgio gyvenimą, jo nuopelnus. Kviečia melstis į Šv. Jurgį žemdirbių globėją prašant palankių gamtos sąlygų būsimam derliui.

Po atlaidų parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė neskubėti namo, o pabendrauti agapėje, prisiminti jurginių papročius. Kokios jurginės be kepamos kiaušinienės, o ir kiaušinių parapijiečiai sunešė kelis šimtus. Ūkininkų žmonos Onutė Kalnienė ir Aldona Stankūnienė mikliai kepė kiaušinienę. Joms talkino Gražina Kriščiūnienė, Paulina Beržinienė. Verutė Borisienė, Vida Norkuvienė, Aldona Macienė pilstė Aliaus Macio virtą jurginių sriubą. Smagu, kad kasmet vis didesnis būrelis tikinčiųjų pasilieka agapėje. Pasak senolių, o kur nuskubėsi sekmadienį ir dar atlaidų dieną. Darbams nudirbti lieka dar šešios dienos. Pasistiprinę jurginių sriuba, paragavę kiaušinienės, parapijiečiai prisiminė savo vaikystės atlaidus, jurginių papročius. Birutė Dauginytė užgrojo linksmą melodiją, pakvietė visus į ratelį. Ratelius keitė liaudiškos dainos, dainas pasakojimai. O štai į gimtinę sugrįžęs policijos pareigūnas Marijus Macis susirinkusiems priminė kaip saugiai elgtis kelyje. Pasak jo artėja vasara, padaugėja keliuose dviratininkų, važnyčiotojų, technikos tad reikia būti atidiems kelyje. Ne tik patiems saugotis, bet saugoti ir kitus. Policijos pareigūnas pasidžiaugė tėviškėnais, kad jie ir šiemet jungiasi į susivienijimą ir startuoja respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse -2018“. Tik bendromis visų pastangomis ne baudžiant, o aiškinant saugumo keliuose svarbą pasieksime rezultatą,- kviesdamas nepamiršti jau dovanotų atšvaitų, liemenių,rankinių einant iš namų tamsiu paros metu sakė kraštietis.

Išklausę priminimų kaip būti saugiems, susirinkusieji vaišinosi šaunių parapijos šeimininkių keptais pyragais, Burnoje tirpo Irenos Šakmonienės, Angelės Paražinskienės, Palmyros Kaikarienės kepti pyragai, Virginijos Kutkienės jurginių čeburekai, Zofijos Pličaitės meduolis, Stanislavos Mundrienės sūris, Verutės Borisienės naminė duona. Neapsieita ir be sveikinimų. Parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis visų susirinkusiųjų vardu pasveikino Jurgį Radvilą su vardo diena. Varduvinikui šias jurgines primins dovanotas Šv. Jurgio paveikslėlis ir šviesą atspindinti rankinė. Vidmantas Kutka visų atlaidų dalyvių vardu padėkojo svečiui kunigui Mariui Dygliui už suteiktas žinias apie Jurgio paskelbto šventuoju gyvenimą, nuopelnus kurių daugelis iš susirinkusiųjų tikrai nežinojo. Kaip jau nuo senovės įprasta, svečio tuščiomis namo neišleisti, dovanojo lauknešėlį, kuris primins Skaistgirio parapijos šeimininkių dosnumą.

Vakarėjant pakylėti parapijiečiai atsisveikino iki kitų jurginių, kai vėl visi drauge keps kiaušinienę, girs šaunias šeimininkes. Palengva tolo vėjyje plaikstomos gėlėtos skarelės. Jurgis žemę atrakino, panirs rankos į alsuojančią žemę, ją purenti, berti sėklą, sodinti daigą.

 

Skaistgiryje minėta Eismo saugumo diena

 

Skaistgirio Šv. Jurgio parapija kvietė kartu paminėti Eismo saugumo dieną. Į organizatorių kvietimą atsiliepė Reibinių, Ramoškių kaimų ir Skaistgirio miestelio tikintieji. Homilijos metu parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė keliuose būti budriems, saugoti netik kitus, bet ir save. Po Šv. Mišių susirinkusieji kalbėjo eismo saugumo klausimais. Pasidžiaugė Skaistgirio susivienijimo dalyvavusio respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse – 2017“ pasiektais rezultatais, buvo dalijamos priemonės eismo saugumo prevencijai. Pasak pokalbio dalyvių dar keliuose pasitaiko mėgėjų greitį, o tai neduoda saugumo nei vairuotojui, nei eismo dalyviams. Susirinkusieji džiaugėsi, kad dažni policijos pareigūnų reidai kaimų ir miestelio keliuose sudrausmina nepaklusnius vairuotojus ir pėsčiuosius. Taip pat nutarta dalyvauti ir 2018 metais vyksiančiame respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse – 2018“ sudarant susivienijimą. Į susivienijimą jungtis parodė norą Šv. Jurgio parapija, Reibinių kaimo bendruomenė ir Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė“. Pasak visus metus koordinavusios Skaistgirio susivienijimo dalyvavimą projekte Skaistgirio moterų draugijos ,,Versmė“ pirmininkės Vidos Urbonienės, smagiausia, kai metų finiše matosi rezultatas. Jo nepasieksi neturėdamas stiprios bendraminčių komandos. Visada į kvietimą bendradarbiauti atsiliepia bendruomenės, priešgaisrinės tarnybų pareigūnai, medikai, kultūros darbuotojai. Šiemet startuoti projekte pradedame minėdami eismo saugumo dieną. Jei yra noras dalyvauti projekte, tai ir pildysime paraišką susijungę į susivienijimą. Ieškosime naujų formų šviečiamiesiems renginiams, žinoma neatsisakysime ir jau tradiciniais tapusių renginių. Kol bus pildoma paraiška reikia tikėti prisijungs ir daugiau norinčių dalyvauti projekte,- sakė Vida Urbonienė kartu ragindama nelikti abejingiems eismo saugumo prevencijai.

 

Skaistgirio susivienijimas projekte „Eismo saugumas bendruomenėse – 2017“ pasiekė finišą

 

Skaistgiriečiai šešerius metus dalyvauja respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Šiemet į susivienijimą, kurį koordinavo Skaistgirio moterų draugija „Versmė“ kartu su ja susijungė Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, Skaistgirio biblioteka ir Reibinių kaimo bendruomenė. Keturios susivienijimo grupės organizavo pačius įvairiausius renginius, kurių metu švietė gyventojus eismo saugumo klausimais. Jei moterų draugija „Versmė“ organizavo Donorų dienas, susitikimus su policijos, priešgaisrinės pareigūnais, medikais, tai bibliotekoje vyko edukacinės popietės kurių metu pieštas konkurso simbolis katinas, gaminti atšvaitai, rengtos parodos. Reibiniečiai išsiskyrė savo išradingumu. Jie gamino atšvaitukus, perspėjamuosius ženklus . Parapija organizavo atmintinas dienas, parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis aukojo Šv. Mišias. Projekto finaliniame renginyje be keturių susivienijimo grupių atstovų dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikienė, Priešgaisrinės tarnybos vadovas Virginijus Vasiliūnas, Joniškio Priešgaisrinės tarnybos darbuotoja Lina Gerbenienė, bendruomenės pareigūnai Algis Sakalauskas ir Daina Kaminskienė.

Susirinkusieji aptarė vykdytą projektą, pasidžiaugė nuosekliu darbu, dėkojo vieni kitiems už bendradarbiavimą, palaikymą. Pasak renginio dalyvių svarbiausia nauda žmogui, o ji tikrai buvo. Išeikime tamsiu paros metu į gatvę, be atšvaito jau nebesutiksi pėsčiojo, ar dviratininko be liemenės. Tie gyventojai, kurie aktyviai dalyvavo renginiuose priemonėmis eismo saugumui užtikrinti buvo tikrai aprūpinti ir ne kartą. Pasidžiaugus pasiektais rezultatais, padėkojus susivienijimo veiklą koordinavusioms Skaistgirio seniūnaitei Vidai Urbonienei ir Skaistgirio seniūnijos žemės ūkio specialistei Marytei Gedraitienei, grupių vadovai pažadėjo ir pasibaigus projektui nenuleisti rankų vykdant švietėjišką veiklą.

 

Sausio 13-ą atminimo laužas liepsnojo ir Skaistgiryje

 

Sausio tryliktosios pavakarę Skaistgiryje ant Uolyno kalno beržyne pražydo keturiolikos neužmirštuolių takas vedantis prie netrukus liepsnosiančio laužo. Prie akmeninio aukuro kuriame užsiliepsnojo laužas buvo uždegtos žvakelės žuvusiems Laisvės gynėjams. Kiekvienam atėjusiam kartu paminėti Laisvės gynėjų dieną į atlapą buvo įsegti neužmirštuolių žiedai. Prie laužo prisiminimais dalijosi seniūnė Virginija Kaikarienė, kirnaitietis Gediminas Andrašiūnas. Danutė Ralienė prisiminė giminaitį Titą, kuris kartu su bendraminčiais padėjo galvą už Lietuvos laisvę. Kiekvieno renginio dalyvio širdyje sakė yra likę prisiminimų. Nors ir neteko būti Vilniuje, bet kiekvieną akimirką širdis spurdėjo išgirdus apie neramumus, o vėliau jau gedint žuvusių lietuvaičių. Ramią sausio tryliktosios pavakarę skaistgiriečiai giedojo Lietuvos himną, ant akmens iš degančių žvakučių išdėliojo Gediminaičių stulpus, dainavo dainas, ėjo ratelius, skanavo arbatžolių arbatą, kalbėjo apie saugumą aplinkoje tamsiu paros metu. Namo kiekvienas grįžo ne tik su neužmištuole atlape, bet ir atšvaitu ant rankos, kurį dovanojo Skaistgirio susivienijimas dalyvaujantis respublikiniame projekte "Eismo saugumas bendruomenėse 2018". Renginio sumanytojams Skaistgirio miestelio bendruomenės aktyvistams talkino Skaistgirio moterų draugijos "Versmė" moterys, Šv. Jurgio parapijos pastoracinės tarybos nariai ir Reibinių seniūnaitijos seniūnaitis Gintautas Rudauskas. Virš liepsnojančio laužo paleistas simbolinis balandis nešantis šimtą kvietimų kraštiečiams. Simbolinis kvietimas sugrįžti prie savo šaknų pasirinktu laiku su dovana savo, tėvų, senelių, prosenelių gimtinei. Kartu ši dovana būtų ir Lietuvai. O dovana pati įvairiausia; tai autorinė knyga, režisuotas spektaklis, trumpas koncertas, sveikatos valandėlė, paroda, literatūrinė popietė... Pasak Skaistgirio krašto visuomenininkų, Skaistgirys ir jo apylinkės išaugino ne vieną, kurio pėdos liko įmintos šiame lygumų krašte, o darbais džiaugiasi kiti.

 

 
More Articles...